Algemene voorwaarden

Verhuurvoorwaarden / benzine

 

Onder verhuurder wordt verstaan:    Remijn Tweewielers, Arnesteinweg 9, Middelburg
Onder huurder wordt verstaan:         Ondergetekende
Onder het gehuurde wordt verstaan: Snorscooter benzine met alle toebehoren

Artikel 1: Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren krijgt huurder een instructie van verhuurder over de werking van het gehuurde. 

Artikel 2: Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, en kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en in het bezit te zijn van een geldig (bromfiets)rijbewijs.

Artikel 3: Huurder betaalt het huurbedrag en een borg van € 100,00 per gehuurde (of anders beslist door verhuurder en afgesproken met huurder) voor aanvang aan de verhuurder. Deze borg krijgt huurder terug na de huurperiode, als het gehuurde in eenzelfde staat, als bij ontvangst, terug gebracht wordt.

Artikel 4: Het gehuurde word door verhuurder met een volle tank benzine afgeleverd. Huurder kan de scooter met een lege tank inleveren en hoeft het gehuurde NIET af te tanken.

Artikel 5: Bij vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 10,00 per scooter per uur. Huurder is gehouden de gehuurde scooter binnen huuropeningstijden terug in te leveren.

Artikel 6: Huurder dient zich gedurende de huurperiode altijd te houden aan de Nederlandse wetgeving. U mag rijden op fietspaden met ronde, blauwe borden.

Artikel 7: Het is uitdrukkelijk verboden om met het gehuurde op onverharde wegen te rijden. Hieronder wordt o.a. verstaan duinen, bospaden, strand etc.

Artikel 8: Het is niet toegestaan dat de bestuurders van het gehuurde tijdens de gehele huurperiode alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden tot zich nemen.

Artikel 9: Het is bestuurder en passagier verplicht om tijdens het rijden een helm te dragen. Deze is meegeleverd en dient bij terugkeer onbeschadigd ingeleverd te worden.

Artikel 10: Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderverhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11: Bij parkeren dient het gehuurde te allen tijde te worden gezekerd met het beveiligingsslot. Deze is geleverd bij aflevering.

Artikel 12: Het gehuurde is W.A. verzekerd door verhuurder. Huurder heeft bij schade aan het gehuurde (ongeacht of die gevolg is van schuld door huurder of door derden) een eigen risico van € 300,00 per scooter.

Artikel 13: Huurder is volledig aansprakelijk voor diefstal of een total loss van het gehuurde ten tijde van de huurperiode (ongeacht of die gevolg is van schuld door huurder). Huurder is aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde van € 850,00 per scooter.

 

Verhuurvoorwaarden / electrisch

 

Onder verhuurder wordt verstaan:     Remijn Tweewielers, Arnesteinweg 9, Middelburg
Onder huurder wordt verstaan:          Ondergetekende
Onder het gehuurde wordt verstaan: Snorscooter electrisch / e-chopper met alle toebehoren

Artikel 1: Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren krijgt huurder een instructie van verhuurder over de werking van het gehuurde.

Artikel 2: Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, en kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en in het bezit te zijn van een geldig (bromfiets)rijbewijs.

Artikel 3: Huurder betaalt het huurbedrag en een borg van € 100,00 per gehuurde (of anders beslist door verhuurder en afgesproken met huurder) voor aanvang aan de verhuurder. Deze borg krijgt huurder terug na de huurperiode, als het gehuurde in eenzelfde staat, als bij ontvangst, terug gebracht wordt.

Artikel 4: Het gehuurde word door verhuurder met een volle accu afgeleverd. Huurder kan de scooter met een lege accu inleveren. De oplader wordt niet meegegeven ivm de duur van het opladen van de accu. De maximale actieradius van de scooter 80 km scooter /  70 km e-chopper.

Artikel 5: Bij vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 10,00 per scooter per uur. Huurder is gehouden de gehuurde scooter binnen huuropeningstijden terug in te leveren.

Artikel 6: Huurder dient zich gedurende de huurperiode altijd te houden aan de Nederlandse wetgeving. U mag rijden op alle fietspaden.

Artikel 7: Het is uitdrukkelijk verboden om met het gehuurde op onverharde wegen te rijden. Hieronder wordt o.a. verstaan duinen, bospaden, strand etc.

Artikel 8: Het is niet toegestaan dat de bestuurders van het gehuurde tijdens de gehele huurperiode alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden tot zich nemen.

Artikel 9: Het is bestuurder (en passagier) verplicht om tijdens het rijden een helm te dragen. Deze is meegeleverd en dient bij terugkeer onbeschadigd ingeleverd te worden.

Artikel 10: Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderverhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11: Bij parkeren dient het gehuurde te allen tijde te worden gezekerd met het beveiligingsslot. Deze is geleverd bij aflevering.

Artikel 12: Het gehuurde is W.A. verzekerd door verhuurder. Huurder heeft bij schade aan het gehuurde (ongeacht of die gevolg is van schuld door huurder of door derden) een eigen risico van € 300,00 per huur item.

Artikel 13: Huurder is volledig aansprakelijk voor diefstal of een total loss van het gehuurde ten tijde van de huurperiode (ongeacht of die gevolg is van schuld door huurder). Huurder is aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde van € 850,00 per huur item.


TerugDeel het met uw vrienden!


Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  09:00 - 18:00 uur
Woensdag:  09:00 - 18:00 uur
Donderdag:  09:00 - 18:00 uur
Vrijdag:  09:00 - 18:00 uur
Zaterdag:  09:00 - 18:00 uur
Zondag:  Gesloten
 


Contactgegevens