Algemene voorwaarden

Verhuurvoorwaarden    /    benzine

 

Onder verhuurder wordt verstaan:       Remijn Tweewielers, Arnesteinweg 9, Middelburg

Onder huurder wordt verstaan:            U / de klant

Onder het gehuurde wordt verstaan:    Snorscooter met alle toebehoren 

 

Artikel 1: Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de scooter krijgt huurder een instructie van verhuurder over de werking van de scooter, het hangslot en de helm.

Artikel 2: Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, en kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en in het bezit te zijn van een geldig (bromfiets)rijbewijs.

Artikel 3: Huurder betaalt het huurbedrag en een borg van € 100,00 per gehuurde (of anders beslist door verhuurder en afgesproken met huurder) voor aanvang aan de verhuurder. Deze borg krijgt huurder terug na de huurperiode, als het gehuurde in eenzelfde staat, als bij ontvangst, terug gebracht wordt.

Artikel 4: Het gehuurde word door verhuurder met een volle tank benzine afgeleverd en kan met een lege benzinetank worden ingeleverd.

Artikel 5: Bij vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 10,00 per scooter per uur. Huurder is gehouden de gehuurde scooter binnen huuropeningstijden terug in te leveren.

Artikel 6: Huurder dient zich gedurende de huurperiode altijd te houden aan de Nederlandse (en eventuele Belgische) wetgeving. U mag rijden op fietspaden met ronde, blauwe borden.

Artikel 7: Huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeende misbruik in te nemen zonder restitutie van de borg. Het is uitdrukkelijk verboden om met de gehuurde scooter op onverharde wegen te rijden. Hieronder wordt o.a. verstaan duinen, bospaden, strand etc.

Artikel 8: Het is niet toegestaan dat bestuurders van het gehuurde tijdens de gehele huurperiode alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden tot zich nemen.

Artikel 9: Verhuurder heeft het recht om bij regen en bepaalde weersomstandigheden,  zonder kosten wederzijds, te annuleren. Dit ter beoordeling van de verhuurder. Er kan een andere datum vastgesteld worden, er is geen restitutie mogelijk.

Artikel 10: Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderverhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11: Bij parkeren dient de scooter te allen tijde te worden gezekerd met het beveiligingsslot. Deze is geleverd bij aflevering.

Artikel 12: De scooter is W.A. verzekerd door verhuurder. Huurder heeft bij schade aan de scooter (ongeacht of die gevolg is van schuld door huurder of door derden) een eigen risico van €.300,00 per scooter.

Artikel 13: Huurder is volledig aansprakelijk voor diefstal of een total loss van de scooter ten tijde van de huurperiode (ongeacht of die gevolg is van schuld door huurder). Huurder is aansprakelijk voor de dagwaarde van de scooter van € 850,00 per scooter.

 

 

 

Verhuurvoorwaarden   /   electrisch

 

Onder verhuurder wordt verstaan:      Remijn Tweewielers, Arnesteinweg 9, Middelburg

Onder huurder wordt verstaan:           U / de klant

Onder het gehuurde wordt verstaan:   Electrische snorscooter/chopper met alle toebehoren

 

Artikel 1: Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de snorscooter/chopper krijgt huurder een instructie van verhuurder over de werking van de scooter, het hangslot en de helm.

Artikel 2: Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, en kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en in het bezit te zijn van een geldig (bromfiets)rijbewijs.

Artikel 3: Huurder betaalt het huurbedrag en een borg van € 100,00 per gehuurde (of anders beslist door verhuurder en afgesproken met huurder) voor aanvang aan de verhuurder. Deze borg krijgt huurder terug na de huurperiode, als het gehuurde in eenzelfde staat, als bij ontvangst, terug gebracht wordt.

Artikel 4: Het gehuurde word door verhuurder met een volle accu afgeleverd. De actieradius van de chopper is 60 km. De actieradius van de electrische scooter is 80 km. Dit is afhankelijk van persoonlijk gewicht en bagage gewicht.

Artikel 5: Bij vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 10,00 per scooter per uur. Huurder is gehouden de gehuurde scooter/chopper binnen huuropeningstijden terug in te leveren.

Artikel 6: Huurder dient zich gedurende de huurperiode altijd te houden aan de Nederlandse wetgeving. U mag rijden op alle fietspaden.

Artikel 7: Huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeende misbruik in te nemen zonder restitutie van de borg. Het is uitdrukkelijk verboden om met de gehuurde scooter/chopper op onverharde wegen te rijden. Hieronder wordt o.a. verstaan duinen, bospaden, strand etc.

Artikel 8: Het is niet toegestaan dat bestuurders van het gehuurde tijdens de gehele huurperiode alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden tot zich nemen.

Artikel 9: Verhuurder heeft het recht om bij regen en bepaalde weersomstandigheden,  zonder kosten wederzijds, te annuleren. Dit ter beoordeling van de verhuurder. Er kan een andere datum vastgesteld worden, er is geen restitutie mogelijk.

Artikel 10: Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderverhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11: Bij parkeren dient de scooter te allen tijde te worden gezekerd met het stuurslot/hangslot.

Artikel 12: De scooter is W.A. verzekerd door verhuurder. Huurder heeft bij schade aan de scooter/chopper (ongeacht of die gevolg is van schuld door huurder of door derden) een eigen risico van €.300,00 per scooter / chopper.
Het is niet mogelijk dit eigen risico af te kopen.

Artikel 13: Huurder is volledig aansprakelijk voor diefstal of een total loss van de scooter/chopper ten tijde van de huurperiode (ongeacht of die gevolg is van schuld door huurder). Huurder is aansprakelijk voor de dagwaarde van de scooter van € 850,00 per scooter / 850,00 per chopper.
Het is niet mogelijk deze dagwaarde af te kopen.


TerugDeel het met uw vrienden!


Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  09:00 - 17:00 uur
Woensdag:  09:00 - 17:00 uur
Donderdag:  09:00 - 17:00 uur
Vrijdag:  09:00 - 17:00 uur
Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
Zondag:  Gesloten
 
Vanaf 01-04-2023 zijn er meer scooters en fietsen beschikbaar en kunt u tot 20.00 uur huren.

Afwijkende dagen
27 april 2023 (Koningsdag):   Gesloten
18 mei 2023 (Hemelvaartsdag):   Gesloten


Contactgegevens